You have no favourite yet

Danh sách của bạn đang trống

Bằng cách nhấp vào bạn sẽ đánh dấu nội dung đó làm mục yêu thích cho hành trình của mình

Bắt đầu khám phá

Centara Muscat Hotel Oman khai trương vào năm 2017 với vai trò là khách sạn đầu tiên của Centara ở Trung Đông và theo ngay sau là khách sạn Centara West Bay Residences & Suites Doha nằm cách Corniche ở Doha, Qatar một đoạn ngắn được khai trương vào năm 2018.

Item Image
Exploring the Middle-East
Year
2018