You have no favourite yet

รายการของคุณว่างเปล่า

เมื่อคลิก จะเป็นการทำเครื่องหมายเนื้อหานี้ให้เป็นรายการโปรดสำหรับเส้นทางของคุณ

เริ่มค้นหา

พักก่อน จ่ายทีหลัง

ผ่อนชำระแบบไม่มีดอกเบี้ย สำหรับผู้ถือบัตรที่ร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และ ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น
 • ตัวเลือกการเข้าพักโรงแรมต่าง ๆ ที่ร่วมรายการ
ช่วงเวลาการจอง
01 ตุลาคม, 2022 - 31 ธันวาคม, 2023
Family lifestyle Centara Q Resort Rayong

รายละเอียดข้อเสนอ

เซ็นทาราขอมอบประสบการณ์การพักผ่อน แบบไร้กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ด้วยโปรแกรมผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% นานสุด 3 เดือน เมื่อท่านจองห้องพัก แบบชำระเงินทันทีเมื่อทำการจอง เช่น โปรโมชัน THE PLACE TO BE ท่านสามารถทำรายการผ่อนชำระ ผ่านการจองออนไลน์ ในขั้นตอนการชำระเงินได้ด้วยตนเอง หากจองโปรโมชันอื่น ๆ ที่ต้องชำระเงินที่โรงแรม และท่านต้องการทำรายการผ่อนชำระ 0% เพียงแจ้งพนักงาน ก่อนทำการชำระเงินในวันเช็คเอาท์

สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ทีเอ็มบีธนชาต, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และ ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อสามารถร่วมโปรแกรมผ่อน 0% ท่านต้องมียอดการใช้จ่ายขั้นต่ำ ดังต่อไปนี้

 • เซ็นทารา รีเซิร์ฟ ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 20,000 บาท
 • เซ็นทารา แกรนด์ ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 15,000 บาท
 • เซ็นทารา บูติก ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 15,000 บาท
 • เซ็นทารา ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 5,000 บาท
 • โคซี่ ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 3,000 บาท

โรงแรมที่เข้าร่วมรายการ:

 • เซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
 • เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
 • เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน
 • เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลลา กระบี่
 • เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
 • เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา
 • เซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภูเก็ต
 • เซ็นทารา วิลลา ภูเก็ต
 • เซ็นทารา วิลลา สมุย
 • โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
 • เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
 • โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด
 • เซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย
 • โคซี่ พัทยา วงศ์อมาตย์ บีช
 • โคซี่ สมุย เฉวง บีช
 • เซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำตามที่แต่ละโรงแรมกำหนดไว้
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และ ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น
 • ผู้ที่ใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต The1 จะได้รับคะแนน The1 ปกติ (ไม่ได้รับโบนัสพิเศษ)
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งรวมถึงค่าห้องพักเมื่อทำการเช็คเอาท์หรือชำระผ่านทางออนไลน์เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเป็นบัตรเงินสดได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถคืนเงิน แลกเงินสด เครดิต หรืออื่น ๆ ได้
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายเมื่อมียอดขั้นต่ำตามที่กำหนด ซึ่งรวมถึงการชำระค่าห้องพักเมื่อเช็คเอาท์
 • ข้อเสนอสุดพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือคืนเงินได้
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการความช่วยเหลือในการสำรองห้องพัก กรุณาติดต่อ แผนกสำรองห้องพักของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือที่เข้าร่วมรายการโดยตรง
Read more

โรงแรมที่เข้าร่วม

ตัวกรอง
ตัวกรอง
ไม่บังคับ
ไม่บังคับ
ไม่บังคับ
เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา
เซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย
เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน
เซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลลา กระบี่
โคซี่ สมุย เฉวง บีช
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
เซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต
เซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด
เซ็นทารา วิลลา ภูเก็ต
เซ็นทารา วิลลา สมุย
เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
โคซี่ พัทยา วงศ์อมาตย์ บีช