You have no favourite yet

Danh sách của bạn đang trống

Bằng cách nhấp vào bạn sẽ đánh dấu nội dung đó làm mục yêu thích cho hành trình của mình

Bắt đầu khám phá

Work with Us

Filter
Filter
Optional
Optional
Optional

Director of Revenue

 • 1 position(s)
 • Revenue
 • Centara Grand Hotel Osaka
 • Osaka , Japan

Food & Beverage Supervisor ☆Additional Hiring!☆

 • 2 position(s)
 • Food & Beverage
 • Centara Grand Hotel Osaka
 • Osaka , Japan

Assistant Restaurant Manager

 • 2 position(s)
 • Food & Beverage
 • Centara Grand Hotel Osaka
 • Osaka , Japan

Commis Chef

 • 10 position(s)
 • Food & Beverage
 • Centara Grand Hotel Osaka
 • Osaka , Japan

Spa Therapist

 • 3 position(s)
 • Spa Operations
 • Centara Grand Hotel Osaka
 • Osaka , Japan

Housekeeping Supervisor

 • 1 position(s)
 • Housekeeping
 • Centara Grand Hotel Osaka
 • Osaka , Japan

Restaurant Manager

 • 1 position(s)
 • Food & Beverage
 • Centara Grand Hotel Osaka
 • Osaka , Japan

Thai Kitchen Chef ☆Additional Chef Hiring!☆

 • 2 position(s)
 • Food & Beverage
 • Centara Grand Hotel Osaka
 • Osaka , Japan

Demi Chef & Chef de Partie

 • 10 position(s)
 • Food & Beverage
 • Centara Grand Hotel Osaka
 • Osaka , Japan

【Part Time】Restaurant Reservations Officer

 • 1 position(s)
 • Food & Beverage
 • Centara Grand Hotel Osaka
 • Osaka , Japan

Club Lounge Assistant Manager/Manager

 • 1 position(s)
 • Rooms Operations
 • Centara Grand Hotel Osaka
 • Osaka , Japan

Guest Experience Officer

 • 1 position(s)
 • Rooms Operations
 • Centara Grand Hotel Osaka
 • Osaka , Japan