You have no favourite yet

Danh sách của bạn đang trống

Bằng cách nhấp vào bạn sẽ đánh dấu nội dung đó làm mục yêu thích cho hành trình của mình

Bắt đầu khám phá

offer

The Place to Be

Up to 30% discount and additional 15% discount for CentaraThe1 members

offer

Stay now, pay later

Interest-free instalment for partner credit card holders

0% Instalment Plan

Enjoy 0% interest instalment plan for 3 months

offer

Linger for Longer

Escape for longer and re-energise

Long-stay deal
Don't miss the chance to enjoy huge savings this winter with our exclusive Linger for Longer offer! Book your long-term stays at participating hotels and resorts in Thailand, Vietnam, Dub...

Browse All Offers

Filter
Filter
Optional
Optional
Optional
Optional
Package

40th Anniversary

Wave of Celebrations: Enriched Journeys

The 40th anniversary Wave of Celebrations continues ...

Bangkok Lights & Holiday Delights

Celebrate the festive season and experience the magi...

Package

Long-stay deal

Linger for Longer

Don't miss the chance to enjoy huge savings this win...

Room & Breakfast
The Place to Be

Whether you’re planning a sun-drenched holiday by th...

Room offer

0% Instalment Plan

Stay now, pay later

We’re making it easier than ever to travel with Cent...

Phần thưởng dành cho khách hàng thân thiết

Các thành viên của CentaraThe1 có thể tiết kiệm nhiều hơn với mức giá thành viên thấp nhất của chúng tôi

và tận hưởng các đặc quyền đặc biệt như nâng cấp miễn phí.